Zamknij

Dlaczego zrezygnowaliśmy z oleju palmowego?

Dlaczego zrezygnowaliśmy z oleju palmowego?

Olej palmowy to jeden z najpopularniejszych, a zarazem najtańszych tłuszczów roślinnych stosowanych  na ogromną skalę w produkcji żywności, a także kosmetyków. Uprawa palm oleistych jest niezwykle opłacalna. Wydajność pozyskiwanego z nich oleju jest sześciokrotnie wyższa niż w przypadku oleju z pestek winogron i aż dziesięciokrotnie wyższa niż w przypadku oleju sojowego.

Popyt na jego wytwarzanie rośnie  – w 2014 r. jego konsumpcja wyniosła ponad 55 milionów ton, co stanowi aż 1/3 globalnej produkcji olejów roślinnych. Największy udział w pozyskiwaniu oleju palmowego mają Malezja i Indonezja – aż 80% światowej jego produkcji.

Niezaprzeczalny jest jednak zgubny wpływ nadmiernego wykorzystywania tego składnika dla naszej planety. Ogromne plantacje palm oleistych często powstają na terenach uprzednio zniszczonych (wykarczowanych i spalonych) lasów deszczowych oraz torfowisk. Efektem tej drastycznej wycinki jest zaburzenie ekosystemu, a także ginięcie wielu gatunków zwierząt zamieszkujących te obszary, m.in.  zagrożonych całkowitym wymarciem orangutanów czy tygrysów sumatrzańskich. Destrukcja lasów deszczowych jest także jednym z istotnych czynników zmian klimatu. Każdego roku w wyniku degradacji i wypalania indonezyjskich lasów podmokłych, emitowanych jest ponad 1,8 miliarda ton gazów cieplarnianych. Stanowi to ponad 4% ich światowej emisji.

Co może pomóc w ratowaniu sytuacji? Wykorzystywanie olejów pochodzących ze zrównoważonych produkcji oraz zwyczajne ograniczenie konsumpcji.

Dlatego w trosce o dobro środowiska niektóre firmy decydują się na wycofanie oleju palmowego ze składu swoich produktów – wśród nich jest również Dr.Belter Cosmetic! W naszej firmie uważamy, że los naszej planety w dużej mierze zależy od ludzkich działań. W związku z tym podjęliśmy decyzję o zaprzestaniu wykorzystywania składnika, którego pozyskiwanie pociąga za sobą poważne zagrożenia dla świata roślin i zwierząt, a także przyczynia się do postępowania niebezpiecznych zmian klimatycznych.
Nasza najnowsza linia, stimula jest całkowicie pozbawiona oleju palmowego. Składnik ten wkrótce zniknie także z INCI wszystkich innych produktów naszej firmy.

Zamknij